Ärinime valik ja kontroll

Ärinime valik on üks olulisemaid samme ettevõtte loomisel. Eristuv ja meeldejääv ärinimi aitab kaasa ettevõtte tuntusele ning edule.

Ärinimele seatud piirangud

Ärinime valikule on seatud Eestis järgmised piirangud, millega tuleb arvestada:

  • ärinimi peab sisaldama viidet ettevõtlusvormile (näiteks “OÜ” või “osaühing” nime alguses või lõpus);
  • FIE ärinimi peab sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime;
  • ärinimi ei tohi sisaldada isiku nime, kes ei ole osanik;
  • ärinimi peab olema selgesti eristatav teistest Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest;
  • ärinimi ei tohi olla sarnane juba registreeritud kaubamärkidega, välja arvatud juhul, kui ettevõtted tegutsevad erinevates tegevusvaldkondades. Lisaks kohalikele ettevõtetele on Eestis õiguskaitse ka Euroopa Ühenduse kaubamärkidel;
  • ettevõtte ärinimi ja tegevusala ei tohi olla vastuolus.

Ärinime selge eristatavus

Ärinime selge eristatavuse nõue pole piiratud kindla tähtede/häälikute hulgaga, mis peavad olema erinevad. Mõnel juhul on üks täht eristamiseks piisav, teisel juhul aga ei aita isegi kolme tähe erinevusest. Eristatav peab olema mitte üksnes kirjapilt, vaid ka hääldus. Samas ei võeta erinevusena arvesse käände- ja pöörde- ja muude grammatiliste sõnalõppude erinevusi.

Ettevõtte ärinimi ei tohiks olla liiga lühike ning võiks eristatavuse eesmärgil kajastada ettevõtte põhitegevust (nt toodetav kaup, teenused), äriühingu asukohta või osanikke/asutajaid.

Ärinime kontrollimine

Teil on võimalik soovitava nime eristatavust kontrollida. Seda saate teha äriregistri teabesüsteemi nimepäringuga, kus otsingutulemustes võrreldakse uut nime registrisse kantutega. Otsuse ärinime eristatavuse ja sobivuse üle teeb registrit pidav kohus.

Viimati muudetud: 20-01-2016 10:17 | Teksti koostas: justiitsministeerium